FIGYELJÜNK A MÉHEK VÉDELMÉRE!

Méhkímélő technológia alatt értjük a növényvédő szernek a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően történő felhasználását, a jogszabály pontos fogalmazása szerint a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető el e technológia szerint a permetezés, és legkésőbb 23.00-órakor be kell azt fejezni.

A növények kezelése a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel tilos!

 

 


A növényvédelmi munkák jelentős része április–májusban zajlik. A termőterületeket gyom- és kártevőmentesen kell tartani, de a sikeres beporzás is érdeke a gazdálkodónak. Ahhoz, hogy mindkét feltételnek eleget tudjunk tenni, méhkímélő technológiát kell alkalmazni, ami azon a megfigyelésen alapul, hogy a méhek (házi-, vad- és poszméhek) napnyugta előtt egy órával befejezik repülésüket. Ezért általánosságban az a legjobb, ha növényvédő szerekkel éjszaka permetezünk. A méhek szempontjából még a nem virágzó növényeket is célszerű este vagy reggel permetezni.
A méhekre veszélyes vagy kockázatos szerekkel virágzási időszakban tilos permetezni. A felhasználandó szerek tulajdonságait tanulmányozzuk még a kijuttatásuk előtt! 
Az Európai Unió tagállamai közül nálunk a legnagyobb a méhsűrűség. Vigyázzunk rá, hogy még sokáig így is maradjon.

A méhek védelmére elsősorban virágzó növényállományban kell nagyon odafigyelnünk. Számos károsító ebben e stádiumban is fokozottan veszélyezteti növényeinket, és ellenük a hatékony védelem nélkülözhetetlen.

A növényvédő szereket méhveszélyességük szempontjából 3 kategóriába sorolja a vonatkozó jogszabály.

Méhveszélyességi kategóriájuk szerint vannak:

- méhekre kifejezetten veszélyes növényvédő szerek,

- méhekre mérsékelten veszélyes növényvédő szerek, valamint

- méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek (méhekre nem veszélyes szerek).

Virágzó növényállományban méhekre kifejezetten veszélyes minősítésű növényvédő szer használata szigorúan tilos! Méhekre mérsékelten veszélyes minősítésű növényvédő szer virágzó növényállományban csak méhkímélő technológiával használható fel.

Ebben az esetben a méhekre mérsékelten veszélyes növényvédő szer olyan szintre történő lebomlásához, amely a méhekre már nem veszélyes rendelkezésre áll legalább 8 óra, amely e szereknél elegendő. Virágzó növényállományban méhekre kifejezetten veszélyes növényvédő szert, illetve méhkímélő technológián kívül méhekre mérsékelten veszélyes növényvédő szert védekezésre felhasználni a méhészek tájékoztatása mellett sem lehetséges.

Méhekre nem jelölés köteles (méhekre nem veszélyes) növényvédő szer virágzó növényállományban is felhasználható.

 

Forrás: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara